ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ      16/03/2021

   Οι συνεχείς παρατάσεις του γενικού απαγορευτικού (Lockdown) που δεν επέτρεψαν τις τακτικές Συνεδριάσεις του ΔΣ και τις επαφές μεταξύ των μελών του, δεν πρέπει να επηρεάσουν τη συνεχή, έγκαιρη και ολόπλευρη ενημέρωση των μελών του για κάθε ζήτημα που έχει να κάνει με τον Σύνδεσμο.

Με το σημείωμα αυτό θέλουμε, στο βαθμό που γίνεται, να παράσχουμε στα μέλη του ΔΣ την απαραίτητη ενημέρωση.

Α) Εκδηλώσεις για κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη:

Λόγω των ειδικών συνθηκών, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) και το Δ.Σ. του συνδέσμου, έγκαιρα εκτίμησαν πως δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος του 2021και αποφάσισαν την ματαίωσή τους. Από την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας, επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Β) Για τους ίδιους λόγους, δεν πραγματοποιήθηκαν οι Συνεδριάσεις του ΔΣ που έπρεπε να γίνουν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 (Επτά μέλη του ΔΣ αυτήν την περίοδο βρίσκονται μόνιμα εκτός Αθηνών και αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ).

   Οι πάγιες, αλλά και οι έκτακτες υποχρεώσεις του συνδέσμου, υλοποιούνται κανονικά από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συνδέσμου. Οι ενέργειές τους θα έρθουν για επικύρωση στο πρώτο ΔΣ που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Γ) Μελέτη Επισκευής και Ανακαίνισης του κτηρίου Νο 8.

Οι συνθήκες που επικρατούν αυτό το διάστημα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, βάζει εμπόδια και δυσκολίες στις επαφές μας με τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά παρακολουθούμε από κοντά το ζήτημα, κάνουμε επαφές και παρεμβάσεις και έχουμε και αποτελέσματα.

Στο διάστημα αυτό, οριστικοποιήθηκε το “TIM” των μελετητών, που θα εκπονήσουν τις προβλεπόμενες μελέτες.

Στα μέλη του ΔΣ έχουμε κοινοποιήσει το σχετικό έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, Κας Μαρίας Δανιήλ, με τα ονόματα των μελετητών.

Στο ίδιο διάστημα είχαμε αρκετές επισκέψεις, στα γραφεία μας, υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου Αθηναίων που εμπλέκονται στο ζήτημα της μελέτης και κάναμε αρκετές τηλεφωνικές επαφές μαζί τους.

Όπως έχουμε ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ., έχει υπογραφεί η σύμβαση με μελετητικό γραφείο για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και έχει είδη συνταχθεί η σχετική προμελέτη. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι άμεσα θα υπογραφούν και οι υπόλοιπες συμβάσεις.

Δ) Προγραμματική Σύμβαση: ( Μπορείτε να τη δείτε στο σύνδεσμο της προγραμματικής σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .    ΑΔΑ: 9ΨΚΦΩ6Μ-Φ5Κ ).

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A8%CE%9A%CE%A6%CE%A96%CE%9C-%CE%A65%CE%9A%22&page=0

   Μας έχει απασχολήσει, σε πολλά ΔΣ, το ζήτημα της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Δήμο Αθηναίων, σύμβαση που θα νομιμοποιούσε την εμπλοκή του Δήμου Αθηναίων στην εκπόνηση της Μελέτης Επισκευής και Ανακαίνισης του κτηρίου Νο 8, αλλά και στη συνολική υλοποίηση του έργου (αρκετά μέλη του ΔΣ έχουν εκφράσει αρνητική θέση στην εμπλοκή του Δήμου Αθηναίων, θεωρώντας πως αρμοδιότητα έχει μόνο η Περιφέρεια Αττικής).

Οι επαφές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μας εξασφάλισαν την σχετική Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφτηκε ανάμεσα στο  Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων « ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». Την προγραμματική Σύμβαση υπογράφουν ακόμα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων: ΟΠΑΝΔΑ, Εταιρεία Τεχνόπολις-Γκάζι, Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

Η Διάρκεια της Σύμβασης είναι τριετής, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 14.991.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Στην Προγραμματική Σύμβαση έχει ενταχθεί και το έργο της Επισκευής και Ανακαίνισης του Κτηρίου Νο 8, με τίτλο «ΕΑΤ/ΕΣΑ», προϋπολογισμού 485.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Από τους υπεύθυνους του Δήμου Αθηναίων έχουμε τη Διαβεβαίωση, πως αν το τελικό κόστος είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν, αυτό θα καλυφθεί με συμπληρωματική πίστωση.

   Παρακολουθούμε από κοντά το ζήτημα, πιέζουμε για επίσπευση των διαδικασιών (άμεση υπογραφή των συμβάσεων).

Για κάθε εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΦΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ